Wordless Wednesday #2

Wordless Wednesday #2

“Hidup hanya ada erti pada yang bahagia.” Hai manusia,sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang pal...

Close