PROGRAMIRANJE CNC STROJEVA (002)

PROGRAMIRANJE CNC STROJEVA (002)

KOORDINATNI SUSTAV Kod CNC tokarilica koordinatni sustav je dvoosni, tj. u osi izratka nalazi se os Z a okomito na os izratka os X. Pozitivna os X može biti postavljena u jednom ili drugom smjeru što ovisi o položaju alata odnosno revolverske glav...

Close