INDEK AL-QUR'AN (LANJUTAN: 13)

INDEK AL-QUR'AN (LANJUTAN: 13)

I L M U·  Kedudukan ilmu Keutamaan ilmu: 2:247, 2:269, 3:7, 4:162, 12:68, 17:107, 22:54, 27:15, 27:40, 27:52, 28:14, 28:80, 29:41, 29:43, 29:49, 29:64, 30:56, 34:6, 39:9, 55:4, 58:11, 96:4 Kedudukan orang alim: 2:247, 3:18, 4:83, 5:63, 6:105, 7...

Close