Сонет 1 – Македонски Превод

Сонет 1 – Македонски Превод

Од прекрасните суштества пород си сакаме ние за така никогаш да не ни умре убавата роза оти и на презреаноста ù доаѓа време да гние а спом...

Close