อารีย์,47:

อารีย์,47:

มีจิตใจที่ดี ร่าเริง ขยัน รักครอบครัว เข้ากับคนง่าย เป็นกันเองไม่ถือตัว รักธรรมชาติ ชอบท...

Close