Prenovljen Islovar 3.0.

Prenovljen Islovar 3.0.

Islovar je terminološki slovar informatike, razlagalni in informativni slovar, ki strokovno izrazje pomensko in jezikovno opisuje, vrednoti in kateremu so dodani angleški ustrezniki, navadno kot ameriška različica. O Islovarju smo ob njegovi dese...

Close