Orang Yang Boleh Qada Puasa

Orang Yang Boleh Qada Puasa

Orang yang diberi keringanan untuk mengqada puasa diantaranya adalah.Orang sakit.Musafir.Wanita haid.Wanita nifas.Allah SWT berfirman,"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), mak (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang...

Close