Сонет 21 – Македонски Превод

Сонет 21 – Македонски Превод

Не живее во мене онаа Муза раскокодакана што возбудена од цртана убавина јајца несе па Небесата лично ù се фиоката најсакана за во секое...

Close