mengingat kembali

mengingat kembali

pernahkah kalian mengungkit-ungkit kebaikan kalian di masa yang lalu untuk medapat sebuah keuntungan ? semua itu mesti pernah, tapi apakah kalian pernahkah merenungkan kejelakan anda di masa yang dahulu ? tentu tidak atau cuma sedikit orang saja yang...

Close