Theater View YouTube

Theater View YouTube

YouTube kini telah menyediakan opsyen Theater View bagi video yang panjang dimana latar belakang digelapkan dan antaramuka pemain dilebarkan.  Baru diperkenalkan dan disediakan pada video tertentu sahaja. Klik disini atau disini untuk melihat cont...

Close