ZUHAIR BIN ABI SULMA

ZUHAIR BIN ABI SULMA

Nasab KeluargaDan KabilahNamalengkapnya adalah Zuhair bin Abi Sulma bin Rabi'ah bin Rayyah al-Muzani.Ayahnya bernama Rabi'ah yang berasal dari kabilah Muzainah. Pada zamanJahiliyyah kabilah ini hidup berdekatan dengan kabilah bani Abdullah Ghatafaniy...

Close