He Speaks

He Speaks

 "Be", ang salita na madalas nabibigkas.Be sa tuwing napapanood ang The Singing Be,Ang TBe Patrol At ang Kris TBe.Isang taon at kalahati na si Kajlil, iilang salita pa lang ang naririnig namin mula sa kanya. Hindi pa ito klaro at hindi maintindi...

Close