SUBJECT, FORM AND CONTENT

SUBJECT, FORM AND CONTENT

Kali ini saya suka untuk berbincang dalam 'Forum Sosial' ini mengenai tajuk yang tidak asing bagi seniman, pengiat seni, pendokong seni dan pendidik seni iaitu: Subject, Form dan Content'. Dalam Forum 'Art Geng' seorang sahabat telah mengemukakan top...

Close