Zagrożenia płynące z obniżki ratingu Polski

Zagrożenia płynące z obniżki ratingu Polski

W piątek agencja ratingowa Standard&Poor's obniżyła rating Polski. Upraszczając, uznała że wskutek nowych podatków i wydatków może dojść do zachwiania stabilnością budżetową. Przez zmiany polityczne zwiększające kontrolę rz...

Close