AMARAH

AMARAH

biarkan aku berjalanterus berjalan hingga akhir jalan inibiarkan aku terus mendakiterus mendaki hingga puncak tertinggidari sini aku berteriakdari sini hidupku terasa sendirijangan kau ganggu aku saat iniamarah telah sampai pada titknyajangan kau sek...

Close