Ζωολογικοί Κήποι και Αριθμός Ζώων.

Ζωολογικοί Κήποι και Αριθμός Ζώων.

Με το ΦΕΚ 396/21-3-2007 ορίσθηκε ο «καθορισμός του σημαντικού αριθμού αγρίων ζώων και ειδών σε μια εγκατάσταση για να θεωρείται ζωολογικός κήπ...

Close