eritroleukemija

eritroleukemija

eritroleukemija (erythroleukaemia, di Guglielmova bolest, myelosis erythraemica) - maligna bolest krvi, koja spada u mijeloproliferativne bolesti, s malignim bujanjem stanica eritrocitne i granulocitne loze: prisustvo u perifernoj krvi patoloških...

Close