Ένα πουλί στις ...κυλιόμενες σκάλες

Ένα πουλί στις ...κυλιόμενες σκάλες

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης θα ήταν να τις χρησιμοποιούσε και σωστά! Δυστυχώς, όμως, αυτό πήγε ανάποδα με αποτέλεσμα να κάνει διάδρομο...

Close