Kisah Nabi Hud 'alaihi sallam

Kisah Nabi Hud 'alaihi sallam

Nabi Hud 'alaihi sallam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negeri 'Ad, kaum yang hidup di jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahqaaf, Rubu' al-Khali yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Beliau merupakan keturunan Nabi Nuh...

Close