Gay Bar Advice: Just Say No

Gay Bar Advice: Just Say No

"Natatakot akong magpunta sa gay bar kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa loob. Lalo na't kung may hingiin sa akin at hindi ko alam kung paano ako tatanggi. (I am afraid in going to the gay bar because I don't know what to do inside. Especia...

Close