ZNAČAJ CAD-A U PROIZVODNJI

ZNAČAJ CAD-A U PROIZVODNJI

Današnje projektne i industrijske proizvodne aktivnosti ne mogu preživjeti globalnu svjetsku konkurenciju ukoliko ne uvode nove proizvode sa boljom kvalitetom, pri nižoj cijeni i u kraćem vremenu isporuke U skladu sa tim, one pokušavaju koristit...

Close