Kamus Indonesia-Madura

Kamus Indonesia-Madura

Peluncuran Kamus Dwibahasa Indonesia-Madura Edisi RevisiPenanggungjawab: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan BahasaPenyunting Penyelia: Amir MahmudPenyunting: Abdus Syukur Gazali, Ahmad SofyanPenyusun: Puspa Ruriana, Siti Komariyah, Dwi Laily S...

Close