What's Sulit, Mama?

What's Sulit, Mama?

Humiga na ako sa maliit na kama sa ikalawang palapag ng massage parlor. Parang walang ibang customer dahil medyo tahimik. O siguro malakas lang ang background music mula sa speaker. Hindi spa, Zen-ish relaxing music ang tugtog. Love Radio ata, at isa...

Close