Akhlak Islami

Akhlak Islami

Syari'at Islam adalah syari'at yang lengkap dan sempurna. Ia tidak hanya mengajarkan kepada manusia 'aqidah dan ibadah yang benar saja, bahkan ia mengajarkan pula akhlak yang mulia. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala:"Kebajikan itu bukanlah...

Close