Bahagian 7: Penghayatan Asas Seni Reka - Aplikasi Garisan

Bahagian 7: Penghayatan Asas Seni Reka - Aplikasi Garisan

Garisan merupakan elemen asas paling penting dalam penghasilan Seni Visual. Secara umum Pengkarya akan menggunakan garisan dalam apa juga keadaan, ada yang menggunakan garisan sebagai lukisan awal atau pun mengasilkan garisan sebagai elemen utama dal...

Close