Το YouTube απέκτησε πιο ομαλή ροή στα βίντεο με αναπαραγωγή στα 60 fps!

Το YouTube απέκτησε πιο ομαλή ροή στα βίντεο με αναπαραγωγή στα 60 fps!

Close