Blog chính khách nở rộ

Blog chính khách nở rộ

Lập ra blog là xu hướng trong giới chính khách Nga hiện nay. Số lượng tài khoản của chính khách Nga trên các mạng xã hội đang ngày càng tăng.Điển hình là nhân vật đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya...

Close