Bahagian 5: Penghayatan Asas Seni Reka - Jenis-jenis Garisan

Bahagian 5: Penghayatan Asas Seni Reka - Jenis-jenis Garisan

Hakikat pengetahun Asas Seni Reka (ASR) atau Bahasa Seni Visual yang bertolak dari organisasi Bentuk (Form) merupa fenomena penting yang perlu diketahui oleh kita yang mendokong dalam bidang Seni Visual. Namun, sebelum mengaplikasikan ASR kita perlu...

Close