10 Kerusakan Dalam Perayaan Tahun Baru

10 Kerusakan Dalam Perayaan Tahun Baru

Assalamu’alaikum wr. wb, Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memberikan hidayah demi hidayah. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Man...

Close