Riwayat Sunan Ampel

Riwayat Sunan Ampel

Nama asli Sunan Ampel adalah Sayyid Ali Rahmatullah/Raden Rahmat. Beliau dilahirkan di Cempa pada tahun 1401 M. Ayah beliau bernama Syaikh Maulana Malik Ibrahim/Makhdum Ibrahim/Maulana Ibrahim Samarqandi yang merupakan keturunan Syaikh Jumadil Kubra/...

Close