Сонет 25 – Македонски Превод

Сонет 25 – Македонски Превод

О, на едни милост на ѕвездите им е речена па со јавни почести и горди титули се фалат додека мојата судбина останала недопечена па, сирома...

Close