Check My Moms Eyes

Check My Moms Eyes

Girl to Doctor:Please check my Mom's eyes...Doctor: What's the problem..?.Girl: Inn Ko Meri Shadi K Ilawa Kuch Aur Nazar Hi Nahi Aata.. 😞😨...

Close