Blog Posts - сонетиСонет 1 – Македонски Превод

Од прекрасните суштества пород си сакаме ние за така никогаш да не ни умре убавата роза оти и на презреаноста ù доаѓа време да гние а спом...
by Shakespeare in Translation on Feb 11, 2014

Сонет 2 – Македонски Превод

by Shakespeare in Translation on Feb 11, 2014

Сонет 3 – Македонски Превод

Од твоето лице во огледалото ти не бегај туку поведи го храбро во трагачка хајка; ќе бидеш измамник ако не се обновиш сега оставајќи без б...
by Shakespeare in Translation on Feb 11, 2014

Сонет 32 – Владимир Свинтила

Но ако надживееш този ден, когато мрак и моя дух обземе, и си припомниш някой стих от мен, написан в друго, по-щастливо време, ще ме сравниш...
by Shakespeare in Translation on Jan 28, 2013

Сонет 33 – Владимир Свинтила

by Shakespeare in Translation on Jan 28, 2013


Trending Topics

Close