Blog Posts - 2016 Cemre Ne Zaman Düşer20 Şubatta İlk Cemre Düşecek

Arapça kökeninden gelen cemre kelimesi kor anlamına gelmektedir. Ve bu cemre düşmesi denilen olay baharın müjdesidir. Cemrenin ilk bahar başlamadan önce 7şer gün arayla önce havaya sonra suya en son olarak toprağa düştüğü söylenir.


Trending Topics

Close