Blog Posts - Al Qur`anAdab-Adab Penghafal Al Qur`an

بسم الله الرحمن الرحيمSetelah pada tulisan pertama dan kedua kami telah menyampaikan adab-adab seorang pengajar dan pelajar Al Qur`an, maka pada tulisan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa adab bagi seoran...
by M Zaki Hidayat A on Oct 10, 2014

Adab-Adab Penghafal Al Qur`an

بسم الله الرحمن الرحيمSetelah pada tulisan pertama dan kedua kami telah menyampaikan adab-adab seorang pengajar dan pelajar Al Qur`an, maka pada tulisan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa adab bagi seorang penghafal Al Qur`a...
by Dakwah Al Quran dan As Sunnah on Oct 10, 2014

Adab-Adab Pengajar Al Qur`an

بسم الله الرحمن الرحيمBerikut ini adalah adab-adab bagi orang yang mengajarkan Al Qur`an secara ringkas. Tulisan ini kami ringkaskan dari kitab At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur`an karya Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi...
by Dakwah Al Quran dan As Sunnah on Oct 10, 2014

Adab-Adab Pelajar Al Qur`an

بسم الله الرحمن الرحيمPada tulisan pertama, kita telah menyampaikan adab-adab seorang pengajar Al Qur`an. Pada tulisan kali ini, kami akan menyampaikan adab-adab bagi seorang pelajar Al Qur`an. Adab-adab ini merupakan ringkasa...
by Dakwah Al Quran dan As Sunnah on Oct 10, 2014

Adab-Adab Pengajar Al Qur`an

بسم الله الرحمن الرحيمBerikut ini adalah adab-adab bagi orang yang mengajarkan Al Qur`an secara ringkas. Tulisan ini kami ringkaskan dari kitab At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur`an karya Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi...
by M Zaki Hidayat A on Oct 10, 2014

Adab-Adab Pelajar Al Qur`an

بسم الله الرحمن الرحيمPada tulisan pertama, kita telah menyampaikan adab-adab seorang pengajar Al Qur`an. Pada tulisan kali ini, kami akan menyampaikan adab-adab bagi seorang pelajar Al Qur`an. Adab-adab ini merupakan ringkasan dar...
by M Zaki Hidayat A on Oct 10, 2014

Tafsir Surat Al Hijr Ayat 99

بسم الله الرحمن الرحيمAllah subhanahu wa ta’ala berfirman di dalam Al Qur`anul Karim:وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diya...

Tafsir Surat Al Hijr Ayat 99

بسم الله الرحمن الرحيمAllah subhanahu wa ta’ala berfirman di dalam Al Qur`anul Karim:وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diya...
by M Zaki Hidayat A on May 5, 2014

Hukum Anak Angkat dalam Islam

بسم الله الرحمن الرحيمBanyak kita jumpai di kalangan keluarga yang mengangkat seseorang sebagai anak atau yang diistilahkan sebagai anak angkat. Konsekuensinya adalah anak angkat tersebut diperlakukan seperti anak sendiri dari berb...
by M Zaki Hidayat A on Mar 28, 2014

Hukum Anak Angkat dalam Islam

بسم الله الرحمن الرحيمBanyak kita jumpai di kalangan keluarga yang mengangkat seseorang sebagai anak atau yang diistilahkan sebagai anak angkat. Konsekuensinya adalah anak angkat tersebut diperlakukan seperti anak sendiri dari berb...
by Dakwah Al Quran dan As Sunnah on Mar 28, 2014

Makna Wasilah pada Surat Al Maidah Ayat 35

بسم الله الرحمن الرحيمKaum Sufi dan para penggemar ibadah (baca: penyembah) di kuburan (quburiyyun) selalu saja merasa tidak cukup untuk beribadah secara langsung kepada Allah ta’ala. Mereka berkeyakinan bahwa kalau beribadah itu...
by Dakwah Al Quran dan As Sunnah on Dec 25, 2013

Makna Wasilah pada Surat Al Maidah Ayat 35

بسم الله الرحمن الرحيمKaum Sufi dan para penggemar ibadah (baca: penyembah) di kuburan (quburiyyun) selalu saja merasa tidak cukup untuk beribadah secara langsung kepada Allah ta’ala. Mereka berkeyakinan bahwa kalau beribadah itu...
by M Zaki Hidayat A on Dec 25, 2013

Kapan Batas Akhir Taubat Diterima?

بسم الله الرحمن الرحيمAllah subhanahu wa ta’ala Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Allah mengampuni segala dosa hambanya seberapapun besarnya dan banyaknya, dan kapanpun dia bertaubat. Allah telah memerintahkan kita untuk b...
by M Zaki Hidayat A on Sep 3, 2013

Kapan Batas Akhir Taubat Diterima?

بسم الله الرحمن الرحيمAllah subhanahu wa ta’ala Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Allah mengampuni segala dosa hambanya seberapapun besarnya dan banyaknya, dan kapanpun dia bertaubat. Allah telah memerintahkan kita untuk b...

Perbedaan antara Khamar Dunia dan Khamar Surga

بسم الله الرحمن الرحيمPertanyaan:Assalamu’alaikum.Saya mau bertanya mengenai surat Al Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90 di mana dikatakan bahwa minum khamar (minuman keras) adalah perbuatan Syaitan dan hukumnya haram. Akan t...
by M Zaki Hidayat A on Aug 20, 2013

Perbedaan antara Khamar Dunia dan Khamar Surga

بسم الله الرحمن الرحيمPertanyaan:Assalamu’alaikum.Saya mau bertanya mengenai surat Al Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90 di mana dikatakan bahwa minum khamar (minuman keras) adalah perbuatan Syaitan dan hukumnya haram. Akan t...
by Dakwah Al Quran dan As Sunnah on Aug 20, 2013

Sifat-Sifat Hamba Ar Rahman (Bagian Pertama)

بسم الله الرحمن الرحيمAllah subhanahu wa ta’ala menyebutkan di dalam Al Qur`an surat Al Furqan ayat 63-76 beberapa sifat terpuji yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Allah ta’ala. Sifat-sifat ini sanga...

Sifat-Sifat Hamba Ar Rahman (Bagian Kedua)

بسم الله الرحمن الرحيمAllah subhanahu wa ta’ala menyebutkan di dalam surat Al Furqan ayat 63 sampai ayat 76 tentang sifat-sifat dari hamba-hamba Ar Rahman yang patut untuk kita teladani. Pada bagian pertama, kita telah memba...

Sifat-Sifat Hamba Ar Rahman (Bagian Pertama)

بسم الله الرحمن الرحيمAllah subhanahu wa ta’ala menyebutkan di dalam Al Qur`an surat Al Furqan ayat 63-76 beberapa sifat terpuji yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Allah ta’ala. Sifat-sifat ini sanga...
by M Zaki Hidayat A on Jul 3, 2013

Sifat-Sifat Hamba Ar Rahman (Bagian Kedua)

بسم الله الرحمن الرحيمAllah subhanahu wa ta’ala menyebutkan di dalam surat Al Furqan ayat 63 sampai ayat 76 tentang sifat-sifat dari hamba-hamba Ar Rahman yang patut untuk kita teladani. Pada bagian pertama, kita telah membahas s...
by M Zaki Hidayat A on Jul 3, 2013


Trending Topics

Close