Blog Posts - AlgebraZagadka z pierwiastkami

Zagadka arytmetyczna z pierwiastkami   Wyznacz wartość pierwiastka sześciennego z wyrażenia t/a znając podane wartości. Rozwiązanie: I sposób II sposób <!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 fa...

Ciąg z pierwiastkami

Wyrazy ciągu arytmetycznego zapisane działaniami z pierwiastkami   Dane są cztery początkowe, kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Wyznaczyć wartości tych wyrazów. Wykazać, że dla każdego nϵN1 wyrazy ciągu (an) są liczbami naturaln...

Using Small Groups to Teach Math

Some schools around the United States are using small groups to teach math. Second-graders at Field Elementary School are working on math--including some small groups [...]...
by How To Learn on Nov 14, 2013

Come risolvere equazioni di primo grado

Una delle prove dell’esame di terza media comprende le equazioni. Utilizzando una tavoletta grafica, abbiamo registrato la correzione di sei equazioni di primo grado ad una incognita, i tutorial durano pochi minuti e speriamo siano abbastanza chiar...
by L'Osmosi delle Idee on Nov 8, 2013

Wierzchołek C kwadratu ABCD

Wierzchołek C kwadratu ABCD w układzie kartezjańskim   Punkty A = (3, 1) B = (7, 3)  są kolejnymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Wyznacz współrzędne wierzchołka C tego kwadratu. Etapy rozwiązania zadania: I etap, Wyz...

Równania z modułem

Równania pierwszego stopnia z wartością bezwzględną Rozwiąż równania z modułem w zbiorze liczb rzeczywistych. Wyznacz wartości liczby z wiedząc, że spełnia podane równanie.Rozwiązanie: Post nr 293...

Zagadka arytmetyczna

Zagadka arytmetyczna z możliwymi rozwiązaniami Wyznacz wszystkie możliwe wartości liczby A.Rozwiązanie:W celu podania wszystkich możliwych rozwiązań musimy obliczyć wartości liter a, b, c, następnie wykonać wszystkie możliwości wie...

Potęgi liczby 11

Naturalne potęgi liczby 11 w trójkącie Pascala Trójkąt Pascala ma bardzo wiele ciekawych własności. Z każdego wiersza trójkąta Pascala można obliczyć naturalne potęgi liczby 11, gdzie do potęgi czwartej wartości naturalnych potęg...

Ciekawa własność liczb

Ciekawe własności dla liczb naturalnych z przedziału <4150, 4169>Powyższa animacja przedstawia ciekawą własność dla liczb naturalnych z przedziału <4150, 4159>.Kolejne wyrazy naszego ciągu liczb to {4160, 4161, ..., 4169}, któr...

Skrócone mnożenie liczb

Skrócone mnożenie dwóch dowolnych liczbDoprowadź wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci, a następnie wyznacz iloczyn liczb a i b. Co można zauważyć? Na podstawie podanego wzoru można wyznaczyć iloczyn dwóch dowolnych liczb co mo...

Algebra teacher

...
by Funny Pictures on Sep 30, 2013

Ejercicio 49 División de polinomios por polinomios

Ejercicio 49 División de polinomios por polinomios     PRINCIPAL REGRESAR...
by Ciencias de Joseleg on Sep 29, 2013

Ejercicio 49-1 División de monomios por monomios

Algebra básica División Casos de la división División de monomios Ejercicio 49    Ejercicio 49-1 División de monomios por monomios PRINCIPAL REGRESAR...
by Ciencias de Joseleg on Sep 29, 2013

Ejercicio 49-2 División de monomios por monomios

Algebra básica División Casos de la división División de monomios Ejercicio 49    Ejercicio 49-2 División de monomios por monomios PRINCIPAL REGRESAR...
by Ciencias de Joseleg on Sep 29, 2013

Ejercicio 49-3 División de monomios por monomios

Algebra básica División Casos de la división División de monomios Ejercicio 49    Ejercicio 49-3 División de monomios por monomios PRINCIPAL REGRESAR...
by Ciencias de Joseleg on Sep 29, 2013

Ejercicio 49-4 División de monomios por monomios

Algebra básica División Casos de la división División de monomios Ejercicio 49    Ejercicio 49-4 División de monomios por monomios PRINCIPAL REGRESAR...
by Ciencias de Joseleg on Sep 29, 2013

Ejercicio 49-5 División de monomios por monomios

Algebra básica División Casos de la división División de monomios Ejercicio 49    Ejercicio 49-5 División de monomios por monomios PRINCIPAL REGRESAR...
by Ciencias de Joseleg on Sep 29, 2013

Ejercicio 49-6 División de monomios por monomios

Algebra básica División Casos de la división División de monomios Ejercicio 49    Ejercicio 49-6 División de monomios por monomios PRINCIPAL REGRESAR...
by Ciencias de Joseleg on Sep 29, 2013

Ejercicio 49-7 División de monomios por monomios

Algebra básica División Casos de la división División de monomios Ejercicio 49    Ejercicio 49-7 División de monomios por monomios PRINCIPAL REGRESAR...
by Ciencias de Joseleg on Sep 29, 2013

Ejercicio 49-8 División de monomios por monomios

Algebra básica División Casos de la división División de monomios Ejercicio 49    Ejercicio 49-8 División de monomios por monomios PRINCIPAL REGRESAR...
by Ciencias de Joseleg on Sep 29, 2013


Trending Topics

Close