Blog Posts - AqidahTsalatsatul Ushul (9) : Yang Mempersembahkan Ibadah Untuk Selain Allah, Ia Musyrik Dan Kafir

Barangsiapa yang mempersembahkan salah satu saja dari semua macam ibadah untuk selain Allah, maka ia adalah musyrik dan kafir...

Tsalatsatul Ushul (8) : Seluruh Ibadah Adalah Untuk Allah Semata

Allah tidak ridha dipersekutukan dengan apapun dalam peribadatan yang harusnya ditujukan kepada-Nya, baik dengan malaikat yang didekatkan (kedudukannya) atau dengan seorang Nabi yang diutus...

Tsalatsatul Ushul (7) : Ar Rabb Adalah Satu-Satunya Sesembahan Yang Berhak Disembah

Ar-Rabb lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maksudnya, hanya Sang Pencipta, Sang Pemilik, Sang Pengatur, dan Pemelihara alam semesta, Rabbul 'alamin lah yang berhak disembah...

Tsalatsatul Ushul (6) : Tanda Bahwa Allah Adalah Rabb Alam Semesta

Yang dimaksud tanda-tanda kekuasaan-Nya di surat Fushilat ayat 37 adalah tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Allah dan Keesaan-Nya dalam Rububiyyah-Nya dan Uluhiyyah-Nya...

Iman dan Kufur dalam Pandangan Aliran Teologi Islam

Tongkronganislami.net - Dalam sumber hukum Islam, terdapat dalil-dalil yang mengisyaratkan klasifikasi dosa kepada dosa besar dan dosa kecil. Diantaranya Q.S An-nisa : 31 “ Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang terlarang bagi kalian, nis...
by Wawasan Islam on Apr 20, 2016

Hati Tenteram Dengan Tauhid

Di dalam ketauhidan ada penawar untuk kesedihan, di dalam tauhid ada dasar dari setiap kebahagiaan, padanya terdapat tali ikatan antara hamba dan Rabbnya...

Download Himpunan Fatwa Ulama Syi’ah (Edisi Takfir)

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh, saudara-saudariku kaum Muslimin. Di saat sebagian kita masih dapat merasakan nikmatnya tidur dan beristirahat di dalam rumah yang nyaman, dan melahap penuh nikmat berbagai macam makanan, sesungguhnya ada...
by Blognya K' Dani on Apr 20, 2016

Tsalatsatul Ushul (5) : Allah Adalah Rabb Semesta Alam

Allah adalah satu-satunya Rabb alam semesta/makhluk. Hanya Allah lah Sang Pencipta, Sang Pemilik, Sang Pemberi rezeki, dan Sang Pengatur alam semesta/makhluk...

Tsalatsatul Ushul (4) : Tujuan Diciptakannya Manusia

Hanya untuk tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala (bertauhid) sajalah umat manusia ini diciptakan...

[E-Book] 62 Tanya-Jawab Tentang Syi’ah Bersama Ibnu Taimiyah

Inilah pertanyaan dan jawaban seputar ajaran Rafidhah yang pantas dijuluki dengan Syi’ah, Imamiyah, Ja’fariyah, dan Itsna ‘Asyariyah. Ini adalah sebutan yang berbeda-beda yang menunjukkan makna yang sama, sekte yang sama, yaitu sekt...
by Blognya K' Dani on Apr 14, 2016

Tsalatsatul Ushul (3) : Larangan Menyekutukan Allah

Allah tidak rela dipersekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadatan (seorang hamba) yang ditujukan kepada-Nya, baik dengan malaikat yang didekatkan (kedudukannya) atau dengan seorang Nabi yang diutus...

Tsalatsatul Ushul (2) : Ancaman Bagi Orang Yang Mendurhakai Rasulullah

Allah-lah yang menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan...

Tsalatsatul Ushul (1) : Ilmu Sebelum Berucap dan Beramal

Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta’ala, bahwasanya harus berilmu sebelum berucap dan berbuat, berikut ini dalilnya...

Masuk Surga Semata Karena Rahmat Allah, Lalu Untuk Apa Beramal?

Saat seorang menyadari bahwa amalannya tidak mampu menggantikan surga Allah, disitu ia mengerti amat tidak pantas untuk merasa 'ujub dengan amalannya...

Rangkuman kulian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

DIENUL ISLAM & AQIDAH ISLAM1.  Agama-2 Yang diakui di Indonesia.2.  Dienul Islam.3. Aqidah Islam.Agama-2 Yang Diakui di Indonesia1. Agama Islam.a. Agama Islam termasuk salah satu agama besar di dunia dan merupakan agama dengan jumlah pe...
by GoJATIASIH on Apr 2, 2016

Resensi Kitab Tsalatsatul Ushul

Kitab Tsalatsatul Ushul atau yang akrab dikenal di masyarakat dengan nama Al-Ushul Ats-Tsalatsah adalah tulisan dari seorang ulama ahli tauhid, Syaikh Muhammad At-Tamimi...

Tauhid Membuahkan Rasa Aman

Ahli tauhid akan mendapatkan rasa aman di dunia dan akhirat serta mendapatkan petunjuk baik di dunia maupun di akhirat...

Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah serta Ajarannya yang Perlu Anda Ketahui

Tarekat Naqsyabandiyah serta Ajarannya  yang Perlu Anda Ketahui Oleh: Nazmiah  Tarekat adalah khazanah kerohanian dalam Islam dan dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran kaum muslimin serta memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pem...
by Wawasan Islam on Mar 29, 2016

KH Marzuqi Mustamar : Klarifikasi Amalan Umat

Bismillahirahmanirrahim Sahabatku yang dirahmati Allah. minggu 20 Maret 2016 kemaren masjid Roudhotul Jannah kita kedatangan ulama kharismatik asal jawa timur yaitu KH MARZUQI MUSTAMAR, Seorang Pakar ASWAJA, Hujjatul NU, Ketua Tanfidziah PCNU malan...

5 Macam Isti’anah (Meminta Pertolongan)

Isti’anah atau meminta pertolongan ada 5 macam, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah.


Trending Topics

Close