Blog Posts - AqidahPelajaran Aqidah Dan Manhaj Dari Surat Al-Fatihah (2)

Surat al-Fatihah mengandung pelajaran penting seputar makna dan hakikat ibadah. Di dalamnya terkandung pokok-pokok ibadah; yaitu cinta, takut, dan harap...

Pelajaran Aqidah Dan Manhaj Dari Surat Al-Fatihah (1)

Di dalam surat al-Fatihah terkandung banyak pelajaran seputar masalah aqidah dan pokok-pokok agama. Oleh sebab itu kita dapati para ulama memiliki perhatian besar terhadapnya...

Valentine No, Bagaimana dengan Produk Orang Kafir?

“Mengapa kalian melarang-larang merayakan valentine. Padahal kalian masih menggunakan produk orang kafir?” Demikian salah satu komentar dari yang tidak setuju kalau merayakan valentine dilarang.

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (11) : Bahaya Kesyirikan

Point ketiga inilah sesungguhnya inti pembahasan materi pokok yang keempat dalam bagian pembukaan kitab ini, yaitu syirik besar adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah dan membatalkan keislaman seorang hamba.

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (10) : Perbedaan Syirik, Kufur, Dan Nifaq

Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah menjelaskan makna dari istilah syirik, kufur (kekafiran) dan nifaq (kemunafikan) serta pelakunya, yaitu musyrik, kafir dan munafik...

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (9) : Syirik Besar, Dosa Yang Tidak Diampuni Oleh Allah

Syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Disebut besar karena adanya syirik yang dibawahnya, yang tingkat keburukannya tidak sampai sepertinya, yaitu syirik kecil.

Kita Adalah Hamba

Kita hamba Allah, dan kita bangga dengan penghambaan kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah adalah kemuliaan. Karena Allah lah yang memiliki kemuliaan...

Daftar 7 Aliran Teologi (Aqidah) Islam yang Wajib Anda Ketahui

PERBANDINGAN ALIRAN Iman dan Kufur, Akal dan Wahyu, Perbuatan Tuhan, Perbuatan Manusia, Kalamullah, Antropomorphisme dan Melihat Tuhan di Akhirat Oleh: Muh Ilham Ilustrasi: kangmujib.tk BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Suatu...
by Wawasan Islam on Jan 30, 2016

Inilah Pemikiran dan Mazhab Fikih Syiah, yang Wajib anda Ketahui, Agar tidak Mudah Tersesat

Mengenali Pemikiran dan Mazhab-Madzhab  dalam Aliran Fikih Syiah oleh: Manshur Sudirman (Konsep Dasar, Sejarah, Sebab – Sebab Perbedaan, Landasan dan Dasar Pemikiran Tiap Mazhab, Peranannya Dalam Pembentukan dan Perkembangan Dalam Hukum...
by Wawasan Islam on Jan 28, 2016

Penjelasan Kaidah Keempat Al-Qowa’idul Arba’ah

Kaidah Keempat : “Penetapan bahwa kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan kaum musyrikin pada zaman Rasulullah"...

Misteri Pohon Angker

Di masyarakat kita seringkali ada yang dikenal sebagai pohon angker. Memang pohon yang demikian biasanya terlihat besar dan menakutkan. Konon katanya ada penunggunya...

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (8) : Tugas Nabi Muhammad

Ketahuilah, bahwa menghancurkan patung dan berhala yang disembah adalah salah satu tugas penting Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam...

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (7) : Dahulu Manusia Bersatu Di Atas Tauhid

Ibnu Abbas berkata: "Antara Rasul Nuh dan Nabi Adam ada sepuluh abad. Mereka semua berada di atas syari'at kebenaran, kemudian mereka saling berselisih"...

Ternyata ada Hadis Pelarangan Syair, Apakah termasuk Puisi dan Sajak di dalamnya?

by Wawasan Islam on Jan 23, 2016

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (6) : Ghuluw Terhadap Orang Salih Adalah Sebab Kesyirikan

Bersikap melampui batas terhadap orang salih (ghuluw) adalah sebab kesyirikan, bahkan kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi, disebabkan ghuluw ini...

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (6) : Tauhid Adalah Inti Ajaran Islam

Setelah menjelaskan definisi tauhid uluhiyah, maka penulis rahimahullah menyampaikan bahwa tauhid inilah yang dengannya Allah utus mereka kepada hamba-hamba-Nya...

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (5) : Definisi Dan Macam-Macam Tauhid

Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu dalam perkara yang menjadi kekhususan-Nya, yaitu Rububiyyah, Uluhiyyah, dan Asma` was Shifat...

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (4) : Mutiara Faedah Kasyfusy Syubuhat

Mutiara faedah di sini maksudnya adalah pelajaran-pelajaran mendasar dalam kitab Kasyfusy Syubuhat terkait dengan pembahasan inti dalam kitab tersebut...

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (3) : Kandungan Kitab

Berikut ini penyusun akan menuliskan kandungan kitab ini secara keseluruhan dalam bentuk global, dengan maksud memberikan gambaran awal tentang apa kandungan kitab yang sangat bermanfaat ini...

Penjelasan Kasyfus Syubuhat (2) : Pengenalan Dan Keistimewaan Kitab

Syaikhul Islam, Muhammad At-Tamimi rahimahullah, penulis kitab ini, adalah seorang ulama yang luas ilmunya. Beliau bukan hanya menguasai ilmu-ilmu tentang Tauhid...


Trending Topics

Close