Blog Posts - Autorun VirusNgăn chặn Autorun.inf xâm nhập máy tính thông qua USB

Bài viết Ngăn chặn Autorun.inf xâm nhập máy tính thông qua USB của VNPDA.COM.USB là kết quả tất yếu của sự phát triển nền công nghệ thông tin, giúp bạn tiết kiệm được thời gian và phí chi tiêu tới...
by Chicken' Blog on Oct 16, 2013

How to Remove "Autorun.inf "

  Autorun.inf can be the big virus.You can’t delete it.When you insert pen drive and contains the file autorun.inf. then it will automatically run it self.may be you have not observe any danger in that.but sometime this file contains...
by Techno Freak on Jul 18, 2013

Cách chặn virus lây nhiễm qua USB

Bài viết Cách chặn virus lây nhiễm qua USB của Chia sẻ thủ thuật điện thoại - Blog download miễn phí.Nhiều phần mềm độc hại sẽ lây nhiễm khi người dùng cắm USB từ máy tính bị nhiễm virus sang má...
by Chicken' Blog on May 2, 2013

Phòng tránh virus trên USB

Bài viết Phòng tránh virus trên USB của Chia sẻ thủ thuật điện thoại - Blog download miễn phí.Để bảo vệ và tránh virus từ thiết bị lưu trữ di động lan vào máy tính, người dùng cần phải cẩn trọ...
by Chicken' Blog on Apr 5, 2013

How To Turn off Autorun

Autorun in Windows XP or windows 7 sometimes be a double-edged sword. On the one hand autorun easier for us to make the automation program runs like when you insert a CD or flash. But on the other hand the dangers of hitchhiking from automation is li...
by Cheklink on Dec 17, 2012


Trending Topics

Close