Blog Posts - BankiWyprzedany dolar amerykański. Index dolara na minimach.

Dzięki sprytnemu zabiegowi banków centralnych – a w szczególności  SBC, BoE, EBC, BoJ, które chwilowo zakończyły fazę luzowania  – mieliśmy do czynienia ze znacznym umocnieniem tych walut względem dolara. Nasz Polski bank cent...
by Dziennik Tradera on Jun 8, 2013

Zdrowe podejście do banków

Patrzę na bankowe promocje jako sensowną okazję do zebrania dodatkowych środków od czasu do czasu  (jak ta w ING) lub regularnie co miesiąc (konto BGŻ premia).             &...

Konta w bankach - pora na porządki?

Darmowe konta wszędzie i z wszystkim to już czas przeszły? Co się dzieje.. Chyba nikomu kto śledzi sytuację na rynku kont bankowych nie trzeba tłumaczyć, że do historii odchodzą powoli wszystkie dające zarobić rozwiązania. Tu cichaczem...

Pierwszy kwartał 2013 roku

Spory poślizg, ale nadszedł czas by nadrobić zaległości. A więc do dzieła! Spóźniony I kwartał Duże zmiany w firmie, duże zmiany w mieszkaniu, do tego pogoda itp. sprawiły, że nie miałem czasu na nic. Niestety w tym także na zrobienie...

Oszczędzanie i inwestowanie

Ostatni wpis nie wyczerpał wszystkiego czym chciałbym się podzielić Co tam prócz tego u mnie? Przede wszystkim praca! Po 8h dziennie, a także coś w domu - to już jednak jedynie jest z nią powiązane - programowanie itp. Do tego CityInter i k...

w przysz?o?? i?by wiedzie? jak si? roz?o?? nasze finanse.

Ma?o tego wiemy prócz tym i? sami nagminnie nie dajemy rady sobie je?li chodzi o zawód si? finansami w naszym biurze tedy co uczyni? w takim razie o ile nie. Cz?sto bardzo trudno jest zainwestowa? w czas przysz?y ?eby mie? … Continue reading...

w przysz?o?? ?eby wiedzie? podczas gdy si? roz?o?? nasze finanse.

Ma?o tego wiemy nie licz?c tym i? sami cyklicznie nie dajemy rady sobie je?liby chodzi o profesja si? finansami w naszym biurze przeto co poczyni? w takim razie gdyby nie. Cz?sto bardzo trudno jest ulokowa? w przysz?o?? a?eby mie? poj?cie … Con...

bodaj nie dziwi fakt, ?e nasze wakacyjne podró?e odbywamy a? do coraz bardziej odleg?ych nam krajów.

Od znajomego Niemca s?ysza?em, ?e zwiedzanie Kolonii powinno si? nawi?za? od Kölner Dom oraz na tym tak?e poprzesta?. Stwierdzi?a ze to jej najlepsza kolonia w zyciu natomiast ze w ?rodku rok tez chce jechac z tego. A nie mówi?c o … Continue...

prawdopodobnie nie dziwi fakt, ?e nasze wakacyjne podró?e odbywamy do coraz bardziej odleg?ych nam krajów.

Od znajomego Niemca s?ysza?em, ?e zwiedzanie Kolonii nale?y nawi?za? od Kölner Dom natomiast na tym równie? poprzesta?. Stwierdzi?a ze to jej najlepsza kolonia w zyciu a ze wewn?trz rok kalendarzowy tez chce jechac spo?ród tego. A wyj?wszy tym czy...

bodaj nie dziwi fakt, ?e nasze wakacyjne podró?e odbywamy do raz za razem bardziej odleg?ych nam krajów.

Od znajomego Niemca s?ysza?em, ?e zwiedzanie Kolonii wypada rozpocz?? od Kölner Dom tudzie? na tym równie? poprzesta?. Stwierdzi?a ze to jej najlepsza kolonia w zyciu a ze wewn?trz rok kalendarzowy tez chce jechac z tego. A pomijaj?c tym azali wybi...

wida? nie dziwi fakt, ?e nasze wakacyjne podró?e odbywamy a? do co chwila bardziej odleg?ych nam krajów.

Od znajomego Niemca s?ysza?em, ?e zwiedzanie Kolonii wypada nawi?za? od Kölner Dom natomiast na tym równie? poprzesta?. Stwierdzi?a ze to jej najlepsza kolonia w zyciu a ze w ci?gu rok kalendarzowy tez chce jechac z tego. A oprócz tym b?d? …...

Kredyty i po?yczki to nie s? to?same poj?cia

Wiele osób, ca?kiem nies?usznie, uto?samia kredyt z po?yczk?. Chocia? s? to poj?cia zbli?one i skutkuj?ce podobnie, to znaczy tym, ?e otrzymane w taki sposób pieni?dze trzeba b?dzie odda?, to jednak nie s? one to?same. Jest kilka istotnych ró?nic...

Ekonomicnzy periodyk

Gospodarka sk?ada si? spo?ród systemów ekonomicznych w kraju albo innych sektorów; pracy, kapita?u oraz zasobów ziemi a produkcji, produkcja, handel, rozprowadzanie natomiast konsumpcja dóbr i us?ug w danym obszarze. Ciekawe kliknij. Danej gospo...

Zarz?dzaj?cych czy te? corporate finance jest obowi?zek dostarczenie funduszy na dzia?alno?? korporacji (dla ma?ych firm, jest to okre?lane jako finansowania M?P). Corporate finance w ogóle wi??e si? spo?ród ryzykiem bilansuj?cego natomiast rentown...

Ostrzeżenie przed „HURAGANEM”.

Huraganem? Znudziło mi się odmienianie słowa „Kryzys” przez wszystkie przypadki… Więc czas na prognozę pogody… Najbliższe dni mogą upłynąć pod znakiem korekty na rynkach akcji, surowców czy walut (do USD), które to...
by Dziennik Tradera on Oct 14, 2012

Ostrzeżenie przed „HURAGANEM”. cz. 1

Huraganem? Znudziło mi się odmienianie słowa „Kryzys” przez wszystkie przypadki… Więc czas na prognozę pogody… Najbliższe dni mogą upłynąć pod znakiem korekty na rynkach akcji, surowców czy walut (do USD), które to...
by Dziennik Tradera on Oct 14, 2012

Peter Schif: Operation Screw The Fed goes all-in on QE

Peter Schiff  i głos rozsądku? Posłuchajcie ekonomisty, który z ponad rocznym wyprzedzeniem przewidział kryzys 2007-2008 – Ekonomisty z którego drwiono i uważano go za wariata, ekonomisty, który miał rację. Peter Schiff – to ek...
by Dziennik Tradera on Sep 14, 2012

BOŚ - IKE maklerskie

Czas płynie, wiele się zmienia Ale dziś może zamiast o wszystkim to jedynie o IKE Już w poprzednich wpisach o moich planach na najbliższą przyszłość, wspominałem o planach założenia IKE maklerskiego w Banku Ochrony Środowiska. Było z t...

Alior Sync w 4 pytaniach i odpowiedziach.

Przez polski Internet przetoczyła się fala pytań dotyczących nowego banku Internetowego Alior Sync. Postanowiłem zebrać i opublikować w jednym miejscu najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące banku z Ninja w reklamach. 1. D...

Komornik część II

Nieco się wyjaśniło Zgodnie z oczekiwaniami to nie moje długi, a najprawdopodobniej głupota mojej młodszej siostry sprzed ponad 4 lat. Po kilku telefonach udało mi się ustalić, że są to 4 nieopłacone faktury za zakupy w Avon'ie. W tej chw...


Trending Topics

Close