Blog Posts - Bapa Pembangunan Malaysia40 TAHUN HILANGNYA NEGARAWAN TUN ABDUL RAZAK

Empat puluh tahun dulu, pada 14 Januari, 1976 Malaysia kehilangan seorang negarawan yang memainkan peranan penting dalam membentuk pembangunan ekonomi negara dan perpaduan rakyat. Beliau adalah allahyarham Tun Abdul Razak Hussein, perdana menteri Mal...
by Gelombang Rakyat on Jan 12, 2016


Trending Topics

Close