Blog Posts - Batasan Aurat Mengikut IslamBatasan Aurat Mengikut Islam

Batas-Batas Aurat Dalam Islam Pengertian aurat menurut bahasa adalah keaiban.Manakala menurut pandangan atau pengertian syarak ialah "Bahagian-bahagian tertentu yang ada pada badan manusia yang wajib ditutupi daripada pandangan orang yang...
by percetakan saufi on May 21, 2012


Trending Topics

Close