Blog Posts - Christ PatternThe Foolishness of the Gospel...The power of God

"I follow Paul, I follow Apollos, I follow Cephas, still another I follow Christ." 1 Corinthians 1:12I follow Rob Bell, I follow John Piper, I follow Tom Wright, I follow Joyce Myer, I follow Brian Tamaki (haha), I follow my pastor, I follow MY pasto...
by The Kingdom Post on Apr 7, 2011


Trending Topics

Close