Blog Posts - DhaMeta-analysis Reveals “Heart Healthy Omega-6 Fat” Ups Risk of Heart Disease

<p style="clear: both;"><b>Bottom Line</b>: <font color="#A5A5A5">The research upon which the American Heart Association based their "eat-your-omega-6-fat" advisory, is fatally flawed, according...
by Omega-6 Research News on Dec 3, 2010

Meta-analysis Reveals “Heart Healthy Omega-6 Fat” Ups Risk of Heart Disease

<p style="clear: both;"><b>Bottom Line</b>: <font color="#A5A5A5">The research upon which the American Heart Association based their "eat-your-omega-6-fat" advisory, is fatally flawed, according...
by Omega-6 Research News on Dec 2, 2010

CCP issues notice to DHA and Wateen Telecom

ISLAMABAD - The Competition Commission of Pakistan (CCP) has issued show cause notices to Defence Housing Authority (DHA) and Wateen Telecom Ltd (Wateen) for, prima facie, entering into an exclusive agreement prohibited under the Competition Act 2...
by Worst Inside on Dec 1, 2010

EU godkänner påstående om omega-3.

En stående kommission inom EU kommer att godkänna ett antal påståenden om omega-3 och spädbarn vid ett möte första veckan i december. Denna utveckling bör ses som nästintill revolutionerande eftersom det innebär att dessa påståenden komme...
by Omega3blogg on Nov 24, 2010

Dags att ifrågasätta relationen mellan ALA och EPA/DHA för veganer?

En av de mest kända sanningarna kring omega-3 är att den vegetabiliska fettsyran ALA inte gör någon större nytta i kroppen. För att göra nytta måste den omvandlas till DHA och EPA, något kroppen endast lyckas göra på ett ineffektivt sätt...
by Omega3blogg on Nov 22, 2010

Omega-3 kan hjälpa stroke-patienter.

Fiskolja i synnerhet och omega-3 i allmänhet kan förebygga eller begränsa skadan på hjärnan vid en stroke. Tydligen är det den på senare tid så ”bespottade” omega-3 fettsyran DHA som gör stor nytta i dessa tråkiga sammanhang gen...
by Omega3blogg on Nov 16, 2010

DHA (fish oil) improves stroke recovery

An article published online on November 4, 2010 in the journal Translational Stroke Research reports a neuroprotective effect for docosahexaenoic acid (DHA) if given within 5 hours following ischemic stroke. Ischemic stroke is caused by the bloc...

Omega-3 hjälper inte mot Alzheimers…eller?

Enligt en ny studie hjälper inte omega-3 fettsyran DHA till att reducera symtomen av Alzheimers sjukdom. Forskarteamet bakom studien, som gjordes på nästan 300 patienter, skriver i Journal of the American Medical Association (JAMA) att ett tillsko...
by Omega3blogg on Nov 11, 2010

Grátis Bronzeador Chocolate Sunless

Booth Juice verificaram a necessidade de maiores tecnologias de qualidade DHA. Uma das pioneiras do ensino de tecnologias de qualidade DHA, Booth Juice está empenhada em manter um maior nível de expectativa do cliente. Oferecendo opções premium d...
by Amostras na net on Nov 1, 2010

”The Zone”-kungen kritiserar senaste studien om omega-3 och gravida.

Vår gamla vän, Dr. Barry Sears, läkaren bakom kändis-dieten The Zone och som skrivit 12 olika böcker på ämnet, motsätter sig nu den senaste studien där forskarna drog slutsatsen att gravida inte hade någon nytta av att få i sig omega-3. Ha...
by Omega3blogg on Nov 1, 2010

Omega-3 förhindrar tandköttsinflammation och gingivit.

Ny forskning från Harvard Medical School visar att till och med små mängder omega-3 fettsyror kan förebygga gingivit. Slutsatsen baseras på en studie med nästan 9.200 vuxna som deltog i en femårig studie om intag av omega-3. Studiens resultat...
by Omega3blogg on Oct 26, 2010

A Fish Oil Supplement and More to a Healthier You

Everyone has heard that fish is brain food, but not everyone is up to eating a plate full of salmon. Nature provides us with everything we need to be healthy and strong, even if our taste buds disagree and that is why modern science has created natur...
by Article Buz on Oct 26, 2010

Are Fish Oil Pills Good For You And Should You Be Taking Them Every Day?

Sales of fish oil pills are growing faster than sales of any other nutritional supplement in history. Lets look at why fish oil pills, sometimes called omega 3 pills or omega 3 supplements, are selling so fast and why you should be taking them as we...
by The Fitness Point on Oct 22, 2010

DHA ingen nytta för gravida?

All tidigare forskning på området indikerar att det är bra för gravida kvinnor att få i sig rikligt med omega-3. Det gäller kanske framförallt fettsyran DHA, som sägs underlätta att fostrets hjärna utvecklas ordentligt. Nu publiceras dock e...
by Omega3blogg on Oct 21, 2010

Dr. Sears Family Essentials DHA Chews

I love listening to Dr. Sears when it comes to nutrition and children.  My daughter and I were part of a show here in Hawaii that taught moms a heather way of raising children according to the guidance of Dr. Sears called, Building Blocks For To...
by Mom's Best Bets on Oct 13, 2010

GOED uttalar sig om ”omega-3 & margarin”-studien

Den kontroversiella studien som med margarin försökte visa att omega-3 inte hjälper mot hjärtproblem har onekligen rört upp känslor. Först var det Unilever själva (tillverkarna av margarinet i studien) som gick ut med en förklaring. Nu är d...
by Omega3blogg on Oct 12, 2010

"Fish oil" in your beef

EPA and DHA, the two "fish oils" are found in numerous places in nature. One such place is beef. Now grain feed cows and grass feed cows have different levels of these essentially fatty acids. The following two graphs demonstrate this. What these gra...
by zestos on Sep 24, 2010

Can You Help Prevent Bowel Cancer Taking Fish Oil Tablets?

Fish oil tablets contain DHA (docosahexaenoic acid) and EPA (eicosapentaenoic acid) which are the 2 most important essential fatty acids known as omega 3 fatty acids. Over the last 40 years many studies have demonstrated the health benefits of i...
by A cancer dedicated website on Sep 21, 2010


Trending Topics

Close