Blog Posts - Dijagnostikaasistencija

asistencija, Pomoć pri dijagnostičkim i terapijskim procesima.

arteriografija

arteriografija, Rendgensko snimanje arterija, nakon ubrizgavanja kontrastnih sredstava u arteriju.


Trending Topics

Close