Blog Posts - Falgun SmsPahela Falgun Bangla Sms

by Favourite Sms on Feb 13, 2013

Falgun Sms (Bengali Sms)

Chena shur "ochena rong" ekala pother majhe hat bariye roi falgun eseche....tai falguner shuvesha diya jai. Shuvo Hok FalgunFol fotok na fotok/aj basanta/shan badano fotpathe/pathore pa dobia ek katkhotta gass/koci koci patay pajor fatia/hasse/fol fo...
by Favourite Sms on Feb 16, 2010


Trending Topics

Close