Blog Posts - Firman Allah Mengenai Al KitabFirman Allah Dalam Al Qur'an Yang Membahas Al Kitab

Firman Allah Ta’ala dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 1- 9 :Alif laam miimAllah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya 181. Dia menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu...
by Untuk islam dan Artikel Islam on Mar 15, 2014


Trending Topics

Close