Blog Posts - HadisHadis tentang Keadaan Manusia di dalam Kuburan

Tongkrongan Islam - Hadist Nabi yang berkaitan dengan kubur sangatlah banyak, dari kondisi kuburan serta keadaan manusia di alam kubur bahkan pertanyaan Malaikat di alam kubur, oleh sebab itu hanya dibatasi pada pembahasan keadaan manusia di alam kub...
by Wawasan Islam on Dec 12, 2016

Kajian Hadis: Keadaan Manusia di Padang Mahsyar

Kajian Hadis: Keadaan Manusia di Padang Mahsyar و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ حَدَّث...
by Wawasan Islam on Dec 12, 2016

Gambaran Masa Depan Manusia dalam Hadis Nabi SAW

Gambaran Masa Depan Manusia dalam Hadis  Kajian Hadis Tema Futuristik Oleh: Mus’idul Millah Kajian terhadap al-Qur’an dan Hadis, tampaknya tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah dirasa cukup. Hal ini dapat dilihat melalui sejarah y...
by Wawasan Islam on Nov 28, 2016

Hukum dan Penjelasan Hadis Semir Rambut Hitam dalam Ajaran Islam

Hukum dan Penjelasan Hadis  Semir Rambut Hitam dalam Ajaran Islam Tongkronganislami.net - Pembahasan hadits tentang semir menjadi salah satu kajian yang penting. Informasi yang sampai kepada kita, baik itu perkataan, perbuatan maupun penetapan N...
by Wawasan Islam on Aug 26, 2016

Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawwawi al-Bantany

Tongkronganislami.net - Syekh Nawawi adalah sosok nama yang sudah tidak asing lagi kita dengar terutama umat islam di seluruh Indonesia. Melalui karya-karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikaji...
by Wawasan Islam on Aug 26, 2016

Biografi Syekh Muhammad Adz-Zahabi dan Kitab Al-Kasyif

Biografi Syekh Muhammad Adz-Zahabi dan Kitab “Al Kasyîf Fî Ma’rifati Man Lahû Riwãyah Fî Al Kutub Al Sittah” Oleh: Makmun Nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Ahmad Bin Ustman Bin Qayamaz Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi juga sering...
by Wawasan Islam on Jul 18, 2016

Cara Nabi SAW Menyampaikan Hadis Kepada Shabat

Cara Nabi SAW Menyampaikan Hadis Kepada Shabat - Sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk periwayatan hadis, perlu kiranya untuk diketahui terlebih dahulu defenisi dari periwayatan hadis itu sendiri.  Kata al-Riwayah adalah masdar dari kata kerja...
by Wawasan Islam on Jul 15, 2016

Cara Sahabat Menerima dan Menyampaikan Hadis Rasulullah SAW

Cara Sahabat Menerima Hadis Nabi SAW - Hadis-hadis yang ada sekarang ini, adalah hasil jerih payah ulama terdahulu. Sahabat adalah pionir tongkat estafet pertama dalam penyebaran hadis-hadis Nabi. Baik itu perkataan, perbuatan, taqrir, hingga segala...
by Wawasan Islam on Jul 15, 2016

Istilah Tahammul Wa Adaul Hadis dalam Ilmu Hadis

Ulama hadis mengistilahkan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis dengan istilah Tahammul wa Adaul hadis.[1] Untuk itu akan kami ketengahkan bagaimanakah kelayakan seorang sahabat dalam menggunakan hadis Nabi SAW.1. Kelayakan Seorang Perawi K...
by Wawasan Islam on Jul 15, 2016

Doa-doa Di Bulan Puasa (Ramadhan)

Tiada amalan doa khusus sempenan ramadhan yang diajar Nabi. Namun ramadhan itu sendiri adalah bulan khusus untuk berdoa. Jadi banyak-banyakkanlah berdoa, dengan beradab dan niat yang baik-baik. Semoga doa kita tidak sia-sia. Dibawah ini adalah doa-d...
by Kita Milik DIA on Jun 20, 2016

GANJARAN MEMBANTU MERINGANKAN KESULITAN SEORANG MUSLIM DI DUNIA

GANJARAN MEMBANTU MERINGANKAN KESULITAN SEORANG MUSLIM DI DUNIA ⭐Penjelasan: ✳Terjemah hadits / ترجمة الحديث : Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulit...
by Eko Kusnurhadi on May 11, 2016

Tadabbur Al Quran, Redefining Big Bang

Big Bang redefinedBaca lebih lanjut →...
by The Signs on May 5, 2016

Biografi Lengkap Ahmad bin Hanbal (Imam Abu Hanifah)

Tongkronganislami.net - Ia adalah Syaikhul Islam dan Penghulu kaum Muslimin pada masanya, al-Hafizh, al-Hujjah, Imam, Qudwah, orang yang disepakati keagungan kedudukannya oleh yang pro maupun kontra. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanb...
by Wawasan Islam on Apr 19, 2016

Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Karangan Abu Hanifah

Tongkronganislami.net - Kitab Musnad adalah apabila seorang penyusun memasukkan semua Hadits yang pernah dia terima, dengan tanpa adanya penyaringan dan penjelasan tentang tingkatan Hadits-Hadits yang terdapat di dalamnya.[1] Dengan pengertian yang l...
by Wawasan Islam on Apr 19, 2016

Tokoh Hadis Kontemporer: Nashiruddin Al-Albani dan Msyuhudi Ismail

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai tokoh-tokoh hadis kontemporer, pertanyaan pertama yang mesti dijawab adalah kapan batas awal dan akhir masa kontemporer.? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kontemporer dengan: “pada waktu yang sama...
by Wawasan Islam on Apr 13, 2016

Hukum Isbal: Antara Budaya dan Sombong; Sebuah Kontekstualisasi dalam Kajian Hadis

Geliat umat terhadap syari'at akhir-akhir ini mulai bermunculan, terlihat dari beragamnya peradaban yang bernuansa Islam dimunculkan diberbagai bentuk dan cara. Dari media informasi telah bermunculan perbuletinan, majalah sampai koran yang menghadirk...
by Wawasan Islam on Apr 5, 2016

Hukum Menggambar Makhluk Yang Bernyawa Dan Haditsnya

Hukum Menggambar Makhluk Yang Bernyawa Dan Haditsnya – Menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa pada dasarnya adalah haram atau tidak diperbolehkan. Baik itu menggambar bentuk manusia maupun hewan. Menurut beberapa hadits, perbuatan ini (...
by catatanmuslimah.com on Apr 5, 2016

Biografi dan Riwayat Hidup Imam At-Tirmidzi

Bernama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahhak al-Sulami al-Dharir al-Bughi al-Tirmidzi[1], sang ulama besar yang lebih populer dengan sebutan Abu Isa ini dilahirkan pada 209 H[2] di desa Tirmidz, sebuah kota kuno yang te...
by Wawasan Islam on Mar 24, 2016

Problematika Hadits Maudhu (palsu) yang Harus Anda Ketahui

Secara etimologi kata maudhu’ adalah isim maf’ul dari kata madha’a yang berarti al-isqath (menggugurkan), al-tark (meninggalkan), al-iftira’ wa al-ikhtilaq (mengada-ada atau membuat-buat). Secara terminologi, menurut Ibn al-Shalah dan ikuti o...
by Wawasan Islam on Mar 21, 2016

Al-Hidayah 2016 & Salam Da'i

Iklan rancangan ini berjaya menangkap perhatian saya baru-baru ini. Satu rancangan lama berwajah baru (Al-Hidayah), dan dua lagi rancangan baru yang lebih segar. Yang ini memang nampak lebih moden dan bersahaja (Hadis TV9 & Salam Da'i). Mungkin k...
by Kita Milik DIA on Feb 27, 2016


Trending Topics

Close