Blog Posts - KararHukuk Genel Kurulu Kararı – Menfi Tespit Davası Kefil

Hukuk Genel Kurulu Kararı – Menfi Tespit Davası Kefil                       T.C             YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/13-576 K. 2011/747 T. 07.12.2011 KAVRAMLAR İCRA TAKİBİ MENFİ TESPİT DAVASI KEFİL ÖDEME EMRİ...
by Hukuk Bürosu on May 14, 2016

Hukuk Genel Kurulu Kararı – İtirazın İptali

Hukuk Genel Kurulu Kararı – İtirazın İptali T.C              YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/19-305 K. 2011/358 T. 25.05.2011 KAVRAMLAR İTİRAZIN İPTALI 5464 S. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Geçici Madde 5 5915 S. BANK...
by Hukuk Bürosu on May 14, 2016

Yargıtay Kararı – Balyoz Davası

Yargıtay Kararı – Balyoz Davası                 T.C      YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2013/9110 K. 2013/12351 T. 9.10.2013 BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI DAVASI (Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren İskat veya Vazif...
by Hukuk Bürosu on May 14, 2016

Yargıtay Kararı – Amatör Takım Ücret Alacağı

Yargıtay Kararı – Amatör Takım Ücret Alacağı T.C YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2010/3464 2010/11899 23.9.2010 İTİRAZIN İPTALİ (Kulüp İle Teknik Direktör Arasında Sözleşme Kapsamında Hizmet Bedelinden Kaynaklanan Alacak – Uyuşmazlık...
by Hukuk Bürosu on May 14, 2016

Yargıtay Kararı – Çeklerde Zamanaşımı İtirazı

Yargıtay Kararı – Çeklerde Zamanaşımı İtirazı T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2004/9367 K. 2004/14383 T. 7.6.2004 ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Çek Borçlusu Hakkında Yapılan Son İşlem Tarihinden Altı Aylık Sürenin Geçmiş Olması N...
by Hukuk Bürosu on May 14, 2016

Hakaret ve Tehdit Sebebiyle Tazminat Davası Yeni Yargıtay Kararı

Hakaret ve Tehdit Sebebiyle Tazminat Davası Yeni Yargıtay Kararı T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/10005 K. 2013/303 T. 16.1.2013 HAKARET VE TEHDİT İÇEREN SÖZLER SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Dava Konusu Olayın Özelliği Neden...
by Hukuk Bürosu on May 13, 2016

Adil Yargılanma Hakkı Hakkında Yargıtay Kararları

Adil Yargılanma Hakkı Hakkında Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/19305 K. 2010/16906 T. 8.6.2010  • KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Mahkemece Feshe Dair Değerlendirme Yapılarak ve İzin Yönünden Bir Gerekçeye Yer Ve...
by Hukuk Bürosu on May 12, 2016

Asli Zamanaşımı Hakkında Yargıtay Kararları

Asli Zamanaşımı Hakkında Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2011/2262 K. 2011/2771 T. 5.4.2011   • ZAMANAŞIMI ( Kamu Davasında Kadastro Mahkemesi’nin Davalarının Bekletici Mesele Yapılması – Zamanaşımını Durd...
by Hukuk Bürosu on May 10, 2016

Yargıtay Kararı – Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

Yargıtay Kararı – Tüketici Sorunları Hakem Heyeti                  T.C         YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2011/1223 K. 2011/4133 T. 21.3.2011 DAVA: Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yar...
by Hukuk Bürosu on May 7, 2016

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2013-22

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2013/22) Başvuru MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar...
by Hukuk Bürosu on May 5, 2016

Delil Listesine Karşı Beyan Dilekçesi

İSTANBUL … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ NE;   DOSYA NO: 2013/……….Esas (Beyanda Bulunan) DAVACI : VEKİLİ : Av. Arif BALTACI DAVALILAR : KONU : Davalılar tarafından …………………………………. tarihli dilekçemize karş...
by Hukuk Bürosu on May 2, 2016

Beyan Dilekçesi – Ara Karar Gereği Fatura Asıllarının İbrazı

by Hukuk Bürosu on Apr 30, 2016

Beyan Dilekçesi – Tanık Listesinin Sunulması

İSTANBUL …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DOSYA NO: 2013/……….Esas BEYANDA BULUNAN DAVALI:  VEKİLİ: Av.Arif BALTACI DAVACI:  VEKİLİ:  KONU: Tanık listemizin sunulmasıdır.   AÇIKLAMALAR    ……...
by Hukuk Bürosu on Apr 30, 2016

Çek İptali – Karar Örneği

              T.C          İSTANBUL  … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/….. Esas KARAR NO : 2013/…… Karar TÜK ULUSU ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ...
by Hukuk Bürosu on Apr 30, 2016

Beyan Dilekçesi – Tanık Adres Bildirimi Dilekçe Örneği

Beyan Dilekçesi – Tanık Adres Bildirimi Dilekçe Örneği   TARİH: 10.10.2013   İZMİR …. İŞ MAHKEMESİ’NE                                                                                 […...
by Hukuk Bürosu on Apr 29, 2016

Beyan Dilekçesi – Ara Karar Gereği Olayın Açıklanması

İSTANBUL   .ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2013/…….. ESAS BEYANDA BULUNAN DAVALI :  VEKİLİ :  DAVACI :  VEKİLİ :  KONU : Sayın Mahkemenin ………………………….. tarihli oturumunun ……………… no...
by Hukuk Bürosu on Apr 29, 2016

Beyan Dilekçesi – Ara Karar Gereği Hizmet İçeriğinin Anlatılması

by Hukuk Bürosu on Apr 29, 2016

Beyan Dilekçesi – Adres Bildirimi

İSTANBUL ….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2013/……….. ESAS (Beyanda Bulunan) DAVALI : VEKİLİ : Av.Arif BALTACI DAVACI : VEKİLİ : KONU: Mahkemenin ………………………….. tarihli oturumunun ….. nolu ara ka...
by Hukuk Bürosu on Apr 29, 2016

İşe İade Davası Güncel Yargıtay Kararları

İşe İade Davası Güncel Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2007/9-13 K. 2007/17 T. 17.1.2007 • İŞE İADE DAVASI ( İlişkin Bozma Kararının Gerekçesinde Maddi Hata Sonucu Yer Alan İfade Usuli Kazanılmış Hak Oluşt...
by Hukuk Bürosu on Apr 23, 2016

Yargıtay Kararı: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU HAKKINDA YARGITAY KARARI T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2011/20072 K. 2012/12126 T. 15.5.2012  DAVA: Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hüküm sanıklar...
by Hukuk Bürosu on Apr 23, 2016


Trending Topics

Close