Blog Posts - Kisah Teladan (bag. 1) 20Tingkatan dosa minuman keras

Dosa manakah, minum minuman yang memabukkan, berzina atau membunuh. Itulah teka-teki sebagai inti khutbah Khalifah Ustman bin Affan r.a. seperti yang diriwayatkan oleh Az-Zuhriy, dalam khutbah Ustman itu mengingatkan umat agar berhati-hati terhadap m...
by info aqila on Aug 23, 2010


Trending Topics

Close